Ďakujeme Vám a vítame Vás v našom klube.

Vážime si Vašu podporu a sme radi že máte záujem o podporu zachovania a rozšírenia chovu slovenských plemien a stali ste sa členom nášho klubu farmakohutove.sk 
Zo srdca ďakujeme. 

Do Vášho emailu ste práve dostali prihlasovacie údaje do členskej sekcie klubu farmakohutove.sk